Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

Matura ustna z języka rosyjskiego od r. 2012