Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

Strona główna

"Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze pochylają się ku ziemi."

~ Erskine Caldwell~3 grudnia 2014 roku uczniowie klas pierwszych udali się na wycieczkę rekreacyjno- integracyjną do Siedlec. Podczas wyjazdu mieli okazję spędzić 2 godziny jeżdżąc na lodowisku, następnie regenerowali swoje siły w kinie Helios na filmie pt.” Igrzyska śmierci część I”.  Organizatorem wycieczki była p. Marlena Traczyk. Opiekę nad uczniami sprawowali również p. Dariusz Rabek i p. Ewelina Witkowska. Wyjazd był bardzo udany, potwierdzeniem mogą być pytania uczniów o kolejną wycieczkę jeszcze przed zakończeniem pierwszej klasy.