Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

Organizacja nauki

"Trzeba sięgać dalej niż na wyciągnięcie ręki, bo po cóż byłoby niebo?"

Zapraszam do zapoznania się z dokumentami szkolnymi dotyczącymi języka rosyjskiego.

Nowa podstawa programowa (załącznik)

Program nauczania (załącznik)