Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

konkurs wiedzy ogólnej 2013

15 marca br. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Języka Rosyjskiego. Konkurs stał się okazją dla uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy z tego języka, a dla tegorocznych maturzystów jednym  z ostatnich sprawdzianów przed majowymi egzaminami. W konkursie udział wzięło 29 chętnych uczniów. Organizatorkami konkursu były panie nauczycielki języka rosyjskiego: Marlena Kot i Ann Krupińska. Najlepsze noty osiągnęli: I miejsce – Przemysław Białach z klasy II LOp, II miejsce Anita Paluch (I LOs), III miejsce – Marlena Pytlak ( III LOp). Gratulujemy.

KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

ETAP SZKOLNY

 

………………………………………………………

(imię, nazwisko, klasa)

 

I Wstaw opuszczone litery.

 

1. Лучше быть учител.....м, чем ученик....м.

2. После экскурс..... мы разошлись по домам.

3. Что же вам посоветоват..... по этому поводу?

4. Ты никогда не захочеш.... сюда приехат....., а жаль.

5. В четвёрт....м и трет....ем классах всегда шумно.

6. Этот бас....ейн очень глубок....

 

II. Wyrażenia w nawiasach przetłumacz na język rosyjski.

 

1.   Мы уже пять лет (uczymy się angielskiego) ………………………………………….…………….

2.   После уроков (idziemy do domu) ………………………………………………………...

3.   Рано утром родители ( idą do pracy) ……………………………………….……………….

4.   Я люблю спорт и (pasjonuję się piłką nożną) ……………………………………………………….

5.   Мои друзья  (uczą się w liceum) ………………………………………………………..

6.   Я люблю (uczyć się języka rosyjskiego) ………………………………………………………..

7.   ( Z powodu choroby) ……………………………. он не поехал с нами

 

 

III. Wybierz i podkreśl prawidłową formę.

 

1.   Мы расскажем вам о (себя, собой, себе).

2.   Мы были в ресторане два (дни, дня, дней).

3.   После окончания уроков все вышли (с со из) класса.

4.   Обычно я (мою, моюсь, мыю) руки перед едой.

5.   Моей бабушке шестьдесят четыре (год, года, лет).

6.   Как  ( зовут, называется, назвать) эта передача.

 

IV. Napisz po rosyjsku.

 

1.   Słyszałam, że podoba ci się Marcin? – To nieprawda, to są tylko plotki. …………………………………………………………………………………………………………………………

2.   Boli mnie gardło i głowa, mam grypę. – Musisz iść do lekarza. …………………………………………………………………………………………………………………………

3.   Ile czasu siedzisz przy komputerze? – Już trzy godziny. …………………………………………………………………………………………………………………………

4.   Czym się zajmujesz po lekcjach? – Lubię grać w tenisa. …………………………………………………………………………………………………………………………

5.   Co robisz jutro po południu? – Pójdę do teatru. …………………………………………………………………………………………………………………………

6.   Rozmawiałam przez telefon z babcią.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

V. Słowa w nawiasach postaw w odpowiedniej formie.

 

1. Мы очень (любить)............... слушать (музыка)...............

2. Скажите, вы (учиться)...............в (техникум)....................

3. (Моя сестра).................................................. двадцать лет.

4. Мама Юры (работать, учительница).................................

5. Она (интересоваться) ...................................... музыкой и часто (ходить) ................................................... на концерты.

6. Вчера он весь вечер (смотреть, телевизор) ...................................................................................................

 

VI. Uzupełnij tabelę podanymi niżej słowami.

 

кто?

что?

кого?

чего?

кому?

чему?

кого?

что?

кем?

чем?

о ком?

о чём?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сёстры, морем, брату, сестры, зданию, конями, площадь,  о герое, мест, брата, семью, о санаториях

 

VII. Zapisz słownie następujące liczebniki:

94 - …………………………………………………………….

117 - …………………………………………………………...

16 - …………………………………………………………….

45 - …………………………………………………………….