Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

KLASA IP

W załączniku zamieszczam wam link do multi booka , jeśli ktoś nie posiada podręcznika może z niego skorzystac.