Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

Klasa III rozszerzenie

Uczniowie podczas ustnych prezentacji pt. "Jezioro Bajkał"