Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

Matura ustna z języka rosyjskiego do r. 2011