Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

Tabela pkt. KFU i DFU

Krótka forma użytkowa (5 pkt.)

 

Treść

Popraw

-ność

Ilość pkt.

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Liczba pkt.

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

 

 

Ilość słów:

Ilość błędów:

% błędów:

 

Krótka forma użytkowa (5 pkt.)

 

Treść

Popraw

-ność

Ilość pkt.

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Liczba pkt.

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

 

 

Ilość słów:

Ilość błędów:

% błędów:

 

Krótka forma użytkowa (5 pkt.)

 

Treść

Popraw

-ność

Ilość pkt.

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Liczba pkt.

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

 

 

Ilość słów:

Ilość błędów:

% błędów:

 

Krótka forma użytkowa (5 pkt.)

 

Treść

Popraw

-ność

Ilość pkt.

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Liczba pkt.

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

 

 

Ilość słów:

Ilość błędów:

% błędów:

Krótka forma użytkowa (5 pkt.)

 

Treść

Popraw

-ność

Ilość pkt.

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Liczba pkt.

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

 

 

Ilość słów:

Ilość błędów:

% błędów:

 

Krótka forma użytkowa (5 pkt.)

 

Treść

Popraw

-ność

Ilość pkt.

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Liczba pkt.

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

 

 

Ilość słów:

Ilość błędów:

% błędów:

 

Krótka forma użytkowa (5 pkt.)

 

Treść

Popraw

-ność

Ilość pkt.

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Liczba pkt.

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

 

 

Ilość słów:

Ilość błędów:

% błędów:

 

Krótka forma użytkowa (5 pkt.)

 

Treść

Popraw

-ność

Ilość pkt.

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

Liczba pkt.

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

0 –1

 

 

Ilość słów:

Ilość błędów:

% błędów:

Dłuższa forma użytkowa (10 pkt.)

 

Treść

Forma

Bogact-wo jęz.

Poprawn-ość jęz.

Ilość pkt.

 

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

liczba pkt

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0–1–2

0–1–2

0–1–2

 

Ilość słów:                         Forma:    1 – forma                   ……..

Ilość błędów:                                     2 – spójność tekstu    ……..

% błędów:                                          3 – objętość pracy     ……..

 

Dłuższa forma użytkowa (10 pkt.)

 

Treść

Forma

Bogact-wo jęz.

Poprawn-ość jęz.

Ilość pkt.

 

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

liczba pkt

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0–1–2

0–1–2

0–1–2

 

Ilość słów:                         Forma:    1 – forma                   ……..

Ilość błędów:                                     2 – spójność tekstu    ……..

% błędów:                                          3 – objętość pracy     ……..

 

Dłuższa forma użytkowa (10 pkt.)

 

Treść

Forma

Bogact-wo jęz.

Poprawn-ość jęz.

Ilość pkt.

 

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

liczba pkt

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0–1–2

0–1–2

0–1–2

 

Ilość słów:                         Forma:    1 – forma                   ……..

Ilość błędów:                                     2 – spójność tekstu    ……..

% błędów:                                          3 – objętość pracy     ……..

 

Dłuższa forma użytkowa (10 pkt.)

 

Treść

Forma

Bogact-wo jęz.

Poprawn-ość jęz.

Ilość pkt.

 

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

liczba pkt

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0–1–2

0–1–2

0–1–2

 

Ilość słów:                         Forma:    1 – forma                   ……..

Ilość błędów:                                      2 – spójność tekstu    ……..

% błędów:                                          3 – objętość pracy     ……..

Dłuższa forma użytkowa (10 pkt.)

 

Treść

Forma

Bogact-wo jęz.

Poprawn-ość jęz.

Ilość pkt.

 

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

liczba pkt

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0–1–2

0–1–2

0–1–2

 

Ilość słów:                         Forma:    1 – forma                   ……..

Ilość błędów:                                     2 – spójność tekstu    ……..

% błędów:                                          3 – objętość pracy     ……..

 

Dłuższa forma użytkowa (10 pkt.)

 

Treść

Forma

Bogact-wo jęz.

Poprawn-ość jęz.

Ilość pkt.

 

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

liczba pkt

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0–1–2

0–1–2

0–1–2

 

Ilość słów:                         Forma:    1 – forma                   ……..

Ilość błędów:                                     2 – spójność tekstu    ……..

% błędów:                                          3 – objętość pracy     ……..

 

Dłuższa forma użytkowa (10 pkt.)

 

Treść

Forma

Bogact-wo jęz.

Poprawn-ość jęz.

Ilość pkt.

 

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

liczba pkt

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0–1–2

0–1–2

0–1–2

 

Ilość słów:                         Forma:    1 – forma                   ……..

Ilość błędów:                                     2 – spójność tekstu    ……..

% błędów:                                          3 – objętość pracy     ……..

 

Dłuższa forma użytkowa (10 pkt.)

 

Treść

Forma

Bogact-wo jęz.

Poprawn-ość jęz.

Ilość pkt.

 

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

liczba pkt

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0-0,5-1

0–1–2

0–1–2

0–1–2

 

Ilość słów:                         Forma:    1 – forma                   ……..

Ilość błędów:                                     2 – spójność tekstu    ……..

% błędów:                                          3 – objętość pracy     ……..


 

 

Treść

Kompozycja

Bogactwo językowe

Poprawność językowa

Razem

poziom

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

 

Liczba pkt.

5

4-3-2

1-0

4

3-2

1-0

5

4-3-2

1-0

4

3-2

1-0