Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

Podręczniki pomocnicze

Pozycje książkowe z języka rosyjskiego dla maturzystów:

1. Maria Cieplicka, Danuta Torzewska, Język rosyjski, kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2007, Wyd. Wagros

2. Maria Cieplicka, Danuta Torzewska, Język rosyjski, kompendium tematyczno-leksykalne 2, Poznań 2008, Wyd. Wagros

3. Natalia Kowalska, Dora Sławicz, Repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2005, wyd. Skrypt

4. Halina Lewandowska, Ludmiła Stopińska, Halina Wróblewska, Matura 2011. Język rosyjski. Poziom podstawowy, wyd. OMEGA (z płytą CD)

5. Halina Lewandowska, Ludmiła Stopińska, Halina Wróblewska, Matura 2011. Język rosyjski. Poziom rozszerzony,  wyd. OMEGA (z płytą CD)

6. Natalia Kowalska, Danuta Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, REA 2004

7. Halina Lewandowska, Język rosyjski. Słowa... słowa... słowa...,  wyd. OMEGA 2009

8. Dorota Chuchmacz, Helena Ossowska Wot grammatika! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego (z płytą CD-ROM), PWN 2009

9. Anna Ginter, Teksty użytkowe w języku rosyjskim, PWN 2011

10. Anna Ginter, Wzorce wypowiedzi w języku rosyjskim, PWN 2011 

11. Monika Zdunik, Zwroty i wyrażenia w języku rosyjskim, PWN 2011